01.październik 2016 - sobota

Jana 15:10 bp 
Jeżeli będziecie przestrzegali moich przykazań, wytrwacie w mojej miłości, tak jak Ja przestrzegałem przykazań mego Ojca i trwam w Jego miłości.

30.wrzesień 2016 - piątek

Kol 3:16 bp 
Niech słowo Chrystusa obfituje w was: nauczajcie i napominajcie jedni drugich z prawdziwą mądrością. Śpiewajcie Bogu z całego serca i z wdzięcznością psalmy, hymny i natchnione pieśni.

29.wrzesień 2016 - czwartek

Mat 6:19-24 bp 
" Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie złodzieje podkopują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i gdzie złodzieje nie podkopują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też i twoje serce. Światłem dla ciała jest oko. Jeśli więc oko twoje jest zdrowe, to całe twoje ciało będzie miało światło. Lecz jeśli oko twoje będzie chore, całe ciało pogrąży się w ciemności. Jeżeli zatem światło, które masz w sobie, jest ciemnością, to jakaż to [wielka] ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie!"

28.wrzesień 2016 - środa

Kol. 3:1-2 br 
Jeżeli więc razem z Chrystusem powróciliśmy do życia, zmierzajcie ku temu, co jest w niebie, tam, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Ojca.
Troszcie się o to, co w niebie, a nie o to, co na ziemi.

27.wrzesień 2016 - wtorek

Flp. 3:13-14 bp 
Bracia, ja nie myślę, że już to osiągnąłem.
Ale jedno czynię: zapominając o tym, co poza mną, usilnie podążam ku temu, co przede mną, biegnę naprzód po nagrodę w niebie, dokąd wzywa Bóg w Chrystusie Jezusie.

26.wrzesień 2016 - poniedziałek

Hbr. 13:5 bp 
Unikajcie chciwości, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie - On sam bowiem powiedział:
"Ani cię nie opuszczę, ani też cię nie zostawię".

25.wrzesień 2016 - niedziela

Mat 6:22-23 bp 
Światłem dla ciała jest oko. Jeśli więc oko twoje jest zdrowe, to całe twoje ciało będzie miało światło.
Lecz jeśli oko twoje będzie chore, całe ciało pogrąży się w ciemności. Jeżeli zatem światło, które masz w sobie, jest ciemnością, to jakaż to [wielka] ciemność!