07.marzec 2015 - sobota

3 Jana 1:4 bw 
Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie.

06.marzec 2015 - piątek

Łk. 2:46-49 br 
I oto po trzech dniach znaleźli Go w świątyni: siedział pośrodku między nauczycielami, słuchał ich i zadawał im pytania.
A wszyscy ci, którzy Go słuchali, byli pełni podziwu dla Jego rozsądku i dla samych odpowiedzi.
I zobaczywszy Go, zdziwili się.
A Matka powiedziała do Niego: Synu, cóżeś nam uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
A On rzekł do nich: Czemuście Mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że byłem zajęty sprawami mego Ojca?

05.marzec 2015 - czwartek

Gal 5:22-23 bt 
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.

04.marzec 2015 - środa

Jana 15:11 bp 
To wam powiedziałem, abyście dzielili ze Mną moją radość i aby wasza radość była pełna.

03.marzec 2015 - wtorek

Mat 6:19-21 br 
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza je niszczy i skąd złodzieje wykradają je.
Gromadźcie sobie skarby w niebie.
Tam nie zniszczy ich ani mól, ani rdza, ani nie wykradnie złodziej który się przez mur przedziera.
Gdzie jest bowiem twój skarb, tam, również będzie twoje serce.

02.marzec 2015 - poniedziałek

2 Kor. 11:14-15 bw 
I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.
Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.

01.marzec 2015 - niedziela

Mat 24:12-13 kow 
Nieprawość wzrośnie i dlatego oziębnie miłość u bardzo wielu.
Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.