28.marzec 2015 - sobota

2 Tym 2:15 bw 
Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.

27.marzec 2015 - piątek

Ef. 4:14-16 pau 
Obyśmy nie byli już dziećmi niesionymi przez fale i poddanymi prądom błędnej nauki głoszonej przez ludzi przewrotnych i przebiegłych, którzy łudzą fałszem.
Bądźmy natomiast szczerzy w miłości i wzrastajmy pod każdym względem ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.
Z Niego całe Ciało - złączone i powiązane dzięki mocy właściwej każdej części - wzrasta, budując siebie w miłości.

26.marzec 2015 - czwartek

Ps 84:5-8 bt2 
Błogosławieni, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Z mocy w moc wzrastać będą: Boga nad bogami ujrzą na Syjonie.
Jahwe Zastępów, usłysz moją modlitwę; nakłoń ucha, Boże Jakuba.
Sela

25.marzec 2015 - środa

1 Ptr. 1:3-5 br 
Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On to w swym wielkim miłosierdziu przez zmartwychwskrzeszenie Jezusa Chrystusa odrodził nas i obdarzył nadzieją nowego życia.
Dlatego też możemy oczekiwać dziedzictwa niezniszczalnego, niczym nie skażonego, zawsze jednakowo cennego, przygotowanego dla was w niebie.
Was bowiem, przez wiarę waszą, zachowuje Bóg mocą swoją do zbawienia, jakie ma być objawione w czasach ostatecznych,

24.marzec 2015 - wtorek

Jana 8:12 bp 
Jezus więc znowu przemówił do nich: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

23.marzec 2015 - poniedziałek

Hbr 4:14-16 pau 
Skoro więc nasz najwyższy kapłan, Jezus, Syn Boży, jest tak wielki i dotarł do nieba, trzymajmy się mocno wyznania wiary.
Nie takiego bowiem mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby współczuć nam w słabościach.
Przeciwnie, podobnie jak my doświadczył On wszystkiego - oprócz grzechu.
Śmiało więc zbliżmy się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownej chwili!

22.marzec 2015 - niedziela

Flp. 4:8 bw 
Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.