21.październik 2014 - wtorek

ZNAMY DOBRZE SWOJE POWINNOŚCI
Mich. 6:8 bw 
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

20.październik 2014 - poniedziałek

BÓG WIDZI ŁZY SWOJEGO SŁUGI...
Ps. 56:9 bw 
Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój.
Czyż nie są zapisane w księdze twojej?

19.październik 2014 - niedziela

MOCNI MOCĄ PANA
Ps. 18:32-36 bp 
Bo któż jest Bogiem oprócz Jahwe i kto opoką, jeśli nie nasz Bóg? To Bóg opasuje mnie mocą i prostą czyni drogę moją; On nogi moje podobnymi czyni do nóg jelenia i pomaga mi trwać na wyżynach; On ręce moje do boju zaprawia, a moje ramiona do naciągania łuku spiżowego.
Dałeś mi tarczę swego wybawienia, prawica Twoja podtrzymywała mnie, Twoja piecza mnie umocniła.

18.październik 2014 - sobota

SŁOWA BOŻE BRZMIĄ NIEUSTANNIE W USZACH JEGO DZIECI
Ps. 62:12 bp 
Jedno powiedział Bóg, dwukrotnie to sam słyszałem: że tylko Bóg posiada moc

17.październik 2014 - piątek

TO BÓG OBDARZA LUDZI
Jana 3:27 bw 
Jan, odpowiadając, rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba.

16.październik 2014 - czwartek

WAŻNE ZALECENIA
1 Tym. 6:20 bp 
Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci dobra.
Unikaj czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń, które głosi rzekoma wiedza.

15.październik 2014 - środa

RADOŚĆ Z ODPUSZCZONYCH WIN!
Ps. 32:1-5 bt 
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć.
Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.
Póki milczałem, usychały kości moje wśród codziennych mych jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, siła moja słabła jak w letnie upały.
Sela Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował zło mego grzechu.