01.sierpień 2015 - sobota

Mat 6:25 pau 
Dlatego mówię wam: Nie martwcie się o swoje życie - o to, co będziecie jeść i pić; ani o swoje ciało - o to, w co będziecie się ubierać.
Czyż życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży?

31.lipiec 2015 - piątek

Oz 13:4 br 
Ja zaś jestem Panem i Bogiem twoim od czasu niewoli egipskiej.
Żadnego oprócz Mnie boga nigdy znał nie będziesz, bo nikt oprócz Mnie nie uratuje cię nigdy.

30.lipiec 2015 - czwartek

Tyt 3:3-5 bt4 
Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.
Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,

29.lipiec 2015 - środa

Mat 5:18 kow 
Bo zaprawdę powiadam wam: Jak długo niebo i ziemia trwać będą, nie przeminie z Prawa ani jedna jota, ani kreska jedna, aż wszystko się spełni.

28.lipiec 2015 - wtorek

Łk. 1:6 bt2 
Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.

27.lipiec 2015 - poniedziałek

1 Jana 1:1-3 bug 
To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i [czego] dotykały nasze ręce, o Słowie życia; (Bo życie zostało objawione, a my [je] widzieliśmy i świadczymy [o nim], i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione).
To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to [społeczność] z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem.

26.lipiec 2015 - niedziela

Jana 1:3.10 bw 
Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.