05.wrzesień 2015 - sobota

Mat 25:29 bt4 
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie.
Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

04.wrzesień 2015 - piątek

Oz. 14:9 bg 
Kto mądry, niech to zrozumie, a kto roztropny, niech to pozna; bo drogi Pańskie są proste, a sprawiedliwi po nich chodzić będą, ale przestępcy na nich upadną.

03.wrzesień 2015 - czwartek

Flp. 3:7-8 bt4 
Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa

02.wrzesień 2015 - środa

Jana 6:54 bt2 
Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

01.wrzesień 2015 - wtorek

Rz. 8:29-30 bp 
Bóg bowiem tych, których przed wiekami poznał, tych też wyznaczył, by byli ukształtowani na obraz Jego Syna - aby On był pierworodnym pośród wielu braci.
A których wyznaczył, tych także powołał.
Których zaś powołał, tych też obdarzył sprawiedliwością.
A których obdarzył sprawiedliwością, tych także opromienił chwałą.

31.sierpień 2015 - poniedziałek

Jana 14:1-3 bug 
Niech się nie trwoży wasze serce.
Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie.
W domu mego Ojca jest wiele mieszkań.
Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam.
Idę, aby wam przygotować miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli.

30.sierpień 2015 - niedziela

Ps. 50:23 bw 
Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.