24.kwiecień 2014 - czwartek

BÓG ZNA NASZE POTRZEBY
Mat 6:8 bp 
Nie upodabniajcie się do nich! Bo wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie.

23.kwiecień 2014 - środa

DUCHOWE ZWIĄZKI
Hbr. 12:22 bt 
Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego - Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie,

22.kwiecień 2014 - wtorek

PRZYSZŁE MIESZKANIE ZBAWIONYCH
Jana 14:1-3 bp 
Niech nie trwoży się wasze serce.
Wierzycie w Boga - i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam o tym, bo idę przygotować wam miejsce.
A kiedy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie Ja jestem.

21.kwiecień 2014 - poniedziałek

NADZIEJA TYLKO W BOGU
Ps. 38:16-17 br 
Na Ciebie czekam, Panie mój, Ty mi odpowiesz, Panie mój i Boże.
Prosiłem bowiem tak bardzo, by nie brali góry nade mną, by się nie wynosili nade mnie, gdy chwieją się moje nogi.

20.kwiecień 2014 - niedziela

JESTEM BOŻĄ ŚWIĄTYNIĄ!
1 Kor. 3:16 bw 
Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?

19.kwiecień 2014 - sobota

WSZYSCY POKŁONIĄ SIĘ NAJWYŻSZEMU!
Ap 15:4 bp 
Któż by się Ciebie nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się Twoje sprawiedliwe wyroki".

18.kwiecień 2014 - piątek

JEZUS OCZYŚCIŁ NAS Z GRZECHU
Hbr. 1:3 br
Jest On odblaskiem chwały Boga samego i najdoskonalszym wyrazem tego, czym jest sam Bóg.
On to jedynie potęgą swego słowa podtrzymuje wszystko w istnieniu.
On również, dokonawszy dzieła oczyszczenia nas z grzechów, zasiadał na wysokościach niebieskich po prawicy Majestatu Bożego