24 czerwiec 2017 - sobota

Mk 2:27-28 bp 
I mówił im: 
- Szabat został ustanowiony dla człowieka, 
a nie człowiek dla szabatu.
Tak więc Syn Człowieczy jest również panem szabatu.

23 czerwiec 2017 - piątek

Mt 11:28-30 bp "
Pójdźcie do Mnie wszyscy 
utrudzeni i uginający się pod ciężarem, 
a Ja wam dam wytchnienie. 
Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem łagodny i pokornego serca, 
a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. 
Albowiem moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie."

22 czerwiec 2017 - czwartek

Prz.Sal. 19:17 bp 
Kto litość okazuje biednemu,
pożycza Jahwe, 
który mu zapłaci za dobry uczynek.

21 czerwiec 2017 - środa

1 Kor 3:6-9 br 
Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost.
Otóż nic nie znaczy ten,
który sieje, ani ten, który podlewa,
tylko Ten, który daje wzrost-Bóg.
Ten, który sieje, i ten, który podlewa,
stanowią jedno; 
każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.
My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga,
wy zaś - uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.

20 czerwiec 2017 - wtorek

Ps. 73:27-28 bp 
Zaprawdę, zginą ci, którzy odstępują od Ciebie,
wytracisz wszystkich,
którzy się Tobie sprzeniewierzają.
Dla mnie wszakże bliskość Boga jest szczęściem,
całą nadzieję moją pokładam w (Jahwe) Panu.
Będę wysławiał wszystkie dzieła Twoje.

19 czerwiec 2017 - poniedziałek

Flp. 2:9-11 nbg-pl 
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył
i dał mu Imię, ponad każde imię.
Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano
istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych.
Aby też każdy język się zgodził,
że Jezus Chrystus jest Panem, 
ku chwale Boga Ojca.

18 czerwiec 2017 - niedziela

Jan 12:44-48 br 
A Jezus tak począł nawoływać:
Kto wierzy we Mnie,
nie we Mnie wierzy,
lecz w Tego, który Mnie posłał.
Kto zaś Mnie widzi,
widzi Tego, który Mnie posłał.
Ja przyszedłem na świat jako światłość,
aby każdy, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności.
Jeżeli zaś posłyszy o mojej nauce,
lecz nie będzie jej zachowywał,
Ja nie będę go sądził. 
Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić,
lecz aby go zbawić.
Kto zaś Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich,
ten już ma swego sędziego:
słowo, które wam przekazałem,
ono będzie go sądzić w dniu ostatecznym.