24.lipiec 2014 - czwartek

DOŚWIADCZENIA WIARY SĄ CZYMŚ OCZYWISTYM
1 Piotra 4:12-13 bp 
Umiłowani! Nie dziwcie się pożodze rozszalałej wśród was dla waszego wypróbowania, jakby spotykało was coś niezwykłego.
Ale gdy uczestniczycie w cierpieniach Chrystusa, radujcie się, abyście mogli jeszcze bardziej się radować, gdy Jego chwała się objawi!

23.lipiec 2014 - środa

SZCZĘŚCIE BĘDZIE TRWAĆ WIECZNIE!
2 Kor 4:17-18 bp 
Lekkie bowiem utrapienia, które teraz znosimy, przyniosą w wieczności bardzo wielką chwałę nam, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne.
To, co widzialne, trwa tylko do czasu, a to, co niewidzialne, trwa wiecznie.

22.lipiec 2014 - wtorek

BYĆ JAK BÓG OJCIEC!
1 Piotra 1:15 br 
W całym waszym postępowaniu starajcie się być świętymi na wzór Świętego, który was powołał.

21.lipiec 2014 - poniedziałek

BĘDĄC POCIESZENI, MOŻEMY POCIESZAĆ INNYCH
2 Kor. 1:4 br 
Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami pocieszać mogli tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.

20.lipiec 2014 - niedziela

NAGRODA DLA WIERNYCH
2 Tym. 4:8 br 
Teraz czeka mnie już tylko sprawiedliwie zasłużony wieniec zwycięstwa.
Przekaże mi go w owym dniu Pan, Sędzia sprawiedliwy.
Zresztą nagrodzi On nie tylko mnie, lecz także wszystkich, którzy z miłością oczekują na Jego przyjście.

19.lipiec 2014 - sobota

PRAGNIESZ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA?
Prz.Salom. 2:20-21 br 
Staraj się więc chodzić drogami uczciwych, trzymaj się ścieżki sprawiedliwych.
Ziemię zamieszkają ludzie czystego serca, ostaną się na niej sami sprawiedliwi.

18.lipiec 2014 - piątek

ŁASKA BOŻA NIE TYLKO ZBAWIA
Tyt. 2:11-13 bp 
Bo objawiła się łaska Boga, która zbawia wszystkich ludzi i uczy nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i ziemskich pożądań, a żyli na tym świecie skromnie, sprawiedliwie i pobożnie, oczekując z radosną nadzieją chwalebnego przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.