27.sierpień 2016 - sobota


2 Piotra 1:5-9 bp 
Dlatego właśnie, dokładając wszelkich starań, łączcie z wiarą dzielność, z dzielnością poznanie, z poznaniem zaś umiarkowanie, a z umiarkowaniem wytrwałość, z wytrwałością - pobożność, z pobożnością - przyjaźń braterską, a z braterską przyjaźnią - miłość! Gdy je bowiem w pełni osiągniecie, wasze dążenie do poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa nie będzie próżne ani bezowocne.
Bo ten, komu ich brak, jest ślepy, krótkowzroczny; zapomniał o oczyszczeniu się z dawnych swych grzechów.

26.sierpień 2016 - piątek

Łk. 12:16-21 bp 
I opowiedział im przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi pole dobrze obrodziło.
I zastanawiał się: Co zrobić? Bo nie mam gdzie pomieścić swoich plonów.
I powiedział sobie: Zrobię tak: zburzę moje spichrze i postawię większe, i tam pomieszczę wszystko zboże i cały mój dobytek.
I powiem sobie: Masz wielki majątek odłożony na długie lata.
Odpoczywaj, jedz, pij i baw się wesoło! Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, jeszcze tej nocy pozbawią cię życia i komuż przypadnie to, coś sobie przygotował? Tak to bywa z tym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty u Boga.

25.sierpień 2016 - czwartek

1 Jana 4:12 bp 
...jeśli miłujemy się wzajemnie, to Bóg trwa w nas, a miłość Jego jest w nas doskonała.

24.sierpień 2016 - środa

Kol. 3:15 br 
A pokój, który pochodzi od Chrystusa, niech kieruje sercami waszymi, bo właśnie do owego pokoju w jednym ciele zostaliście wezwani.
Bądźcie też pełni wdzięczności.

23.sierpień 2016 - wtorek

2 Kor. 3:18 br 
My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

22.sierpień 2016 - poniedziałek

2 Kor. 3:18 br 
My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

21.sierpień 2016 - niedziela

1 Kor. 12:4-7 bp 
Istnieją rozmaite dary Boże, lecz Duch jest ten sam.
Są rozmaite rodzaje posług, a ten sam Pan.
Istnieją rozmaite sposoby działania, lecz ten sam jest Bóg, działający wszystko we wszystkich.
Duch objawia się każdemu dla wspólnego dobra.