29.listopad 2014 - sobota

MIŁOŚĆ JEST UFNA
1 Jana 4:20-21 bp 
Jeśliby ktoś mówił: "Miłuję Boga", a równocześnie nienawidziłby swego brata, ten jest kłamcą.
Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował również swego brata.

28.listopad 2014 - piątek

DUCH JAK WODA ŹRÓDLANA...
Jana 4:14 br 
Lecz kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nigdy już nie będzie pragnął.
Woda, którą ode Mnie otrzyma, stanie się w nim źródłem wody płynącej ku życiu wiecznemu

27.listopad 2014 - czwartek

DUCH DZIAŁA JAK WIATR...
Jana 3:8 bw 
Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.

26.listopad 2014 - środa

MAMY BYĆ LATOROŚLAMI
Jana 15:5 bp 
Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

25.listopad 2014 - wtorek

JEZUS WSKAZUJE NA TROSKĘ BOŻĄ
Łk. 12:23-24 bw 
Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie.
Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je; o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki!

24.listopad 2014 - poniedziałek

BOŻA OPIEKA
Ps. 91:1-6 bp 
Kto pod opieką Najwyższego mieszka i w cieniu Wszechmocnego przebywa, może rzec do Jahwe: "Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu zaufałem!" Zaprawdę, On cię wyzwoli z sideł ptasznika i od zarazy straszliwej.
On cię piórami swymi okryje, pod Jego skrzydłami znajdziesz schronienie.
Jego wierność puklerzem jest i pancerzem.
Nie ulękniesz się grozy nocy ani strzały lecącej za dnia, zarazy, która krąży w ciemnościach, ani moru, który sieje zniszczenie w południe.

23.listopad 2014 - niedziela

PAN BÓG CHĘTNIE UDZIELA MĄDROŚCI
Jak 1:5 br 
Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów.