04.czerwiec 2016 - sobota

Rz 8:11 bp 
A jeśli mieszka w was Duch Tego, który dokonał zmartwychwstania Jezusa, to Ten sam, który dokonał zmartwychwstania Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała dzięki swemu Duchowi, który zamieszkuje w was.

03.czerwiec 2016 - piątek

Ps 146:2-3 bw 
Chwalić będę Pana, pókim żyw, Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.
Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nie może pomóc!

02.czerwiec 2016 - czwartek

1 Jana 3:18 bug 
Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.

01.czerwiec 2016 - środa

Rz 12:9-10 br 
Miłość powinna być szczera. Wystrzegajcie się zła, zabiegajcie o dobro.
Miłujcie jedni drugich, bądźcie sobie życzliwi i jeden przed drugim okazujcie sobie nawzajem szacunek.

31.maj 2016 - wtorek

Jana 4:24 bpd 
Bóg jest duchem,
a ci, którzy Go czczą,
winni to czynić w duchu i w prawdzie.

30.maj 2016 - poniedziałek

Ps 115:1-7 bp 
Nie nam, o Jahwe, nie nam, lecz Imieniu Twemu daj chwałę za Twą łaskawość, za wierność Twoją.
Czemuż by mieli mówić poganie: "Gdzież jest ich Bóg?"
Nasz Bóg jest w niebiosach, cokolwiek zechciał, to uczynił.
Ich zaś bałwany są srebrem i złotem - to dzieła rąk człowieka.
Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą,
uszy mają, ale nie słyszą, mają nozdrza, lecz nie czują zapachu.
Ich ręce nie mogą dotykać, nogi mają, ale nie chodzą, ich gardła nie wydają nawet szeptu.

29.maj 2016 - niedziela

DzAp. 8:30-35 bp 
Gdy Filip dobiegł, usłyszał, że czyta proroka Izajasza. Zapytał więc: "Czy ty rozumiesz, co czytasz?"
Odpowiedział: "Skąd bym mógł, skoro mi nikt nie objaśni" i poprosił Filipa, aby wsiadł do wozu.
A urywek Pisma, który czytał, był następujący: "Jak owca na zabicie prowadzona, jak milczący baranek, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust.
W chwili uniżenia nie przyznano mu słuszności, któż opisze jego ród, bo życie jego z ziemi będzie wymazane".
Zapytał dworzanin Filipa: "Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie, czy o kimś innym?"
Nawiązując do przeczytanego tekstu opowiedział mu Filip dobrą nowinę o Jezusie.