21.wrzesień 2014 - niedziela

JEDNOŚĆ I RADOŚĆ DZIECI BOŻYCH
DzAp. 4:32 br 
A wszystkich wierzących ożywiał jeden duch i te same uczucia.
Nikt nie uważał za swoje tego, co posiadał; wszystko było wspólne.

20.wrzesień 2014 - sobota

MIMO TRUDNOŚCI - UFNOŚĆ
Jana 16:33 br 
Powiedziałem wam to, żebyście we Mnie szukali ukojenia.
Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, lecz nie traćcie ducha, gdyż Ja zwyciężyłem świat.

19 wrzesień 2014 - piątek

DARY SERCA
2 Kor. 9:6-7 bp 
Pamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten będzie zbierał skąpe plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze bogate plony.
Każdy niech tak postąpi, jak postanowił, nie z żalem lub z konieczności, ponieważ "chętnego dawcę Bóg" miłuje.

18.wrzesień 2014 - czwartek

ZAANGAŻOWANI W SŁUŻBĘ BOŻĄ
Rz 12:8 br 
Podobnie też niech umacnia innych ten, kto z łaski Bożej potrafi podnosić innych na duchu.
Ten, kto dzieli się z innymi tym, co posiada, niech czyni to szczerym sercem, a temu, kto wydaje rozkazy, niech towarzyszy przy tym troska o dobro podwładnych; ten, kto okazuje innym miłosierdzie, niech czyni to radośnie.

17.wrzesień 2014 - środa

POWIERZ SWOJE PROBLEMY BOGU
Flp. 4:6-7 br 
O nic nie bądźcie zbyt zatroskani, lecz każdą sprawę przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne, i dziękując [za to, co otrzymacie].
A pokój Boży, który przewyższa wszystko, co człowiek może zrozumieć, będzie strzegł waszych myśli i serc w ich zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.

16.wrzesień 2014 - wtorek

SPOJRZENIE NA ŻYCIOWE PRZYPADKI
Przyp.Salom. 15:15-16 br 
Człowiek udręczony ciężkie dni przeżywa, spokojny na duchu jest zawsze radosny.
Lepiej mieć niewiele, lecz w bojaźni Bożej, niż wielkie bogactwa i niepokój w duszy.

15.wrzesień 2014 - poniedziałek

BÓG DOTRZYMUJE SWOICH OBIETNIC
Hbr. 13:5-6 bp 
Unikajcie chciwości, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie - On sam bowiem powiedział: "Ani cię nie opuszczę, ani też cię nie zostawię".
Będąc dobrej myśli, mówcie: "Pan jest mi obrońcą a nie będę się lękał, cóż mi zrobi człowiek?"