25.kwiecień 2015 - sobota

Rz 8:11 nbg-pl 
Więc jeśli mieszka w was Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, to poprzez mieszkającego w was Jego Ducha przywróci też do życia wasze, poddane śmierci ciała.

24.kwiecień 2015 - piątek

Jana 14:6 pau 
Jezus mu odpowiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie.

23.kwiecień 2015 - czwartek

Łuk 11:34-36 bp 
Światłem dla ciała jest twoje oko.
Jeśli twoje oko jest zdrowe, to i całe twoje ciało ma światło.
Ale jeżeli jest chore, to i ciało twoje ogarnie ciemność.
Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie stało się ciemnością! Jeżeli więc całe twoje ciało ma dość światła i żadna jego część nie znajduje się w ciemności, to całe będzie w świetle, jak gdyby lampa oświeciła cię swym blaskiem.

22.kwiecień 2015 - środa

1 Kor. 1:26-31 bt2 
Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

21.kwiecień 2015 - wtorek

Jak 2:15-16 bp 
Gdyby brat lub siostra nie mieli się w co ubrać i brakło im codziennego chleba, a ktoś z was im powie: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie - a nie da im tego, co jest konieczne do życia, to cóż to pomoże?

20.kwiecień 2015 - poniedziałek

Mat 9:20-22 bw 
A oto niewiasta, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego.
Mówiła bowiem do siebie: Bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona.
A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię.
I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona.

19.kwiecień 2015 - niedziela

2 Tym. 3:15-17 br 
Ono może cię nauczyć mądrości, która wiedzie do zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Wszelkie bowiem Pismo jako od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do upominania, do kształtowania w sprawiedliwości.
Wskutek tego człowiek Bogiem żyjący może dojść do doskonałości i jest gotów czynić zawsze dobro.