23.październik 2016 - niedziela

1 Jana 4:4 bp 
Wy zaś, dzieci, z Boga jesteście, i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który jest w was, niż ten, który jest na tym świecie.

22.październik 2016 - sobota

2 Tym 2:22 bw 
Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

21.październik 2016 - piątek

Ap 22:14 kow 
Błogosławieni, którzy obmywają swe szaty [we krwi Baranka]! Będą mieli prawo do drzewa żywota i wejdą przez bramy do miasta.

20.październik 2016 - czwartek

Tyt 3:4-8 bp 
A kiedy objawiła się dobroć naszego Zbawiciela, Boga, i Jego miłość do ludzi, to wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu przez obmycie, które odradza, i przez odnowienie Duchem Świętym. Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, odziedziczyli - w co ufamy - życie wieczne. Jest to nauka godna wiary, chcę, żebyś to wciąż podkreślał: Ci, którzy uwierzyli Bogu, niech się starają usilnie spełniać dobre uczynki. To właśnie jest dobre i pożyteczne dla ludzi.

19.październik 2016 - środa

Mt 16:27 br 
A Syn Człowieczy ma przyjść w chwale Ojca, z aniołami swymi, i wtedy da zapłatę każdemu według tego, co kto czynił.

18.październik 2016 - wtorek

Ef. 2:8-9 bw 
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

17.październik 2016 - poniedziałek

Mat 19:17 bw 
A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.