01.sierpień 2014 - piątek

CHWAŁA, KTÓRĄ PAN BÓG PRZYJMUJE
Jana 4:23 br 
Zbliża się zaś godzina - nawet już nadeszła - kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie.
I tylko takich pragnie mieć Ojciec.

31.lipiec 2014 - czwartek

NAJMNIEJSZE ZGROMADZENIE
Mat 18:20 bp 
A gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich.

30.lipiec 2014 - środa

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIACH
Hbr. 10:25 br 
Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to już niektórzy zwykli czynić, ale zachęcajmy się wzajemnie [do udziału w nich], i to tym bardziej, im bardziej jesteśmy przekonani, że zbliża się dzień [Pański].

29.lipiec 2014 - wtorek

PAN JEZUS OBJAWIA NAM OJCA
Jana 15:14-15 bp 
Jeśli czynicie to, co Ja wam nakazuję, jesteście moimi przyjaciółmi.
Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co pan czyni.
Nazywam was przyjaciółmi, bo przekazałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca.

28.lipiec 2014 - poniedziałek

BÓG OJCIEC OBJAWIA SWOJE PRAWDY
Mat 16:17 bp 
Jezus mu odrzekł: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, dlatego że nie człowiek ci to objawił, ale mój Ojciec, który jest w niebie.

26.lipiec 2014 - sobota

WOŁANIE DO TEGO, KTÓRY MOŻE WYBAWIĆ
Ps. 55:17-19 bp 
Ja wszakże wołam do Boga, a Jahwe mnie ocali.
Wieczorem, rano i w południe wzdycham i jęczę, a On wołanie moje usłyszy.
Zapewni bezpieczeństwo memu życiu, gdy mnie wybawi od tych, którzy mnie napastuj ą, choć bardzo wielu mam przeciwników.