27 maj 2017 - sobota

Ps. 139:2-13 br 
Ty wiesz o mnie wszystko, gdy siedzę lub stoję, wszystkie moje myśli rozpoznajesz z daleka. 
Jest Ci wiadomo, kiedy chodzę i kiedy spoczywam, znane Ci są dobrze wszystkie moje drogi. 
Zanim mój język wypowie jakieś słowo, Ty, Panie, znasz je już dobrze.Ty mnie otaczasz ze wszystkich stron i kładziesz na mnie Twoje ręce. 
Przedziwna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wysoka, nie mogę jej pojąć. 
Gdzie się ukryję przed Twoim duchem, gdzie się schowam przed Twoim obliczem? 
Gdy do niebios wstąpię, jesteś tam, gdy zstępuję w zaświaty, wychodzisz mi naprzeciw. 
Gdybym mógł mieć skrzydła jutrzenki i zdołał się znaleźć na odległym morzu, tam też dosięgłaby mnie Twoja ręka, tam również by mnie podtrzymała Twoja prawica.
Gdybym się domagał, by mnie ciemności okryły i światłość otoczyła mnie zamiast nocy,to ciemność nie byłaby dla Ciebie mroczna: noc byłaby jak dzień jasna, a ciemność byłaby jak światło. 
Ty bowiem utworzyłeś także moje wnętrze, utkałeś mnie jeszcze w łonie mojej matki.

26 maj 2017 - piątek

Jan 6:53-54 bp 
Więc Jezus im powiedział:

- Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, 

ma życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

25 maj 2017 - czwartek

Mt 7:24-25 bp
Każdy więc, kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn, podobny będzie do człowieka rozsądnego, który zbudował swój dom na skale. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i zerwały się wichry, i uderzyły na ten dom - a nie zawalił się, bo był osadzony na skale.

24 maj 2017 - środa

Hbr. 11:24-26 br 
Dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, nie chciał, by uważano go za syna córki faraona.
Wolał znosić uciski razem z całym ludem Bożym, zamiast poddawać się - przemijającym zresztą - rozkoszom grzechu.
Mając przed oczyma ciągle przyszłą zapłatę, ponad wszystkie skarby Egiptu przedkładał możność znoszenia ucisków dla Mesjasza.

23 maj 2017 - wtorek

Jak 1:3-4 br 
Wiecie przecież, iż z tego, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi się wytrwałość.
Winniście przeto dokładać starań, żeby wasza wytrwałość była jak najpełniejsza; wtedy będziecie rzeczywiście doskonali, nienaganni, wolni od jakichkolwiek niedoskonałości.

22 maj 2017 - poniedziałek

Jana 20:29 br 
Rzekł do niego Jezus: Uwierzyłeś, ponieważ Mnie zobaczyłeś.
Błogosławieni, którzy choć nie widzieli, to jednak uwierzyli.

21 maj 2017 - niedziela

Gal 5:6 bw 
bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.