26.październik 2014 - niedziela

ONO NADAJE ŻYCIU SMAK I WARTOŚĆ
Mat 4:4 bp 
On zaś powiedział: Napisano: "Nie samym chlebem będzie żył człowiek ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga".

25.październik 2014 r. - sobota

SŁOWO BOGA WPISANE DO SERCA
Ps. 119:11 bp 
W głębi serca ukryłem Twoje słowa, bym przeciw Tobie nie popełnił grzechu.

24.październik 2014 - piątek

TRWAJMY WIERNIE W BOŻEJ PRAWDZIE!
J 17:17 br 
Uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą.

23.październik 2014 - czwartek

ALE MY NIE WĄTPIMY!
Mat 28:16-17 bw 
A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał.
I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.

22.październik 2014 - środa

JESTEŚMY ŚWIADKAMI CHRYSTUSA
Mat 28:18-20 bp 
A Jezus powiedział im: Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody.
Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca czasu.

21.październik 2014 - wtorek

ZNAMY DOBRZE SWOJE POWINNOŚCI
Mich. 6:8 bw 
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

20.październik 2014 - poniedziałek

BÓG WIDZI ŁZY SWOJEGO SŁUGI...
Ps. 56:9 bw 
Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój.
Czyż nie są zapisane w księdze twojej?