10.grudzień 2016 - sobota

1 Jana 5:2-5 bp 
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, iż Boga miłujemy i wypełniamy Jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość do Boga, że wypełniamy Jego przykazania. A przykazania Jego nie są trudne, ponieważ wszystko, co zrodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest wiara nasza. Któż zaś jest tym, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

09.grudzień 2016 - piątek

Mat 16:26 bp 
Bo cóż pomoże człowiekowi, że cały świat zdobędzie, jeśli życie utraci? Albo czegóż by człowiek nie oddał za swoje życie?

08.grudzień 2016 - czwartek

Am 4:13 bp 
Bo On to jest, który ukształtował góry i stworzył wiatr, który odsłania człowiekowi jego własne myśli; On, który stwarza zorzę poranną i ciemność i kroczy po wyniosłościach ziemi.
Jahwe, Bóg Zastępów, jest Imię Jego.

07.grudzień 2016 - środa

Łk. 9:26 bpd 
Kto bowiem zawstydzi się Mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy zawstydzi się, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych.

06.grudzień 2016 - wtorek

Flp. 1:27 br 
Pamiętajcie tylko, żebyście postępowali w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
Wówczas ja - czy to gdy przybędę do was, żeby was zobaczyć, czy to znajdując się z dala od was - z pewnością będę mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w tych samych pragnieniach i że wszyscy razem stajecie w obronie wiary, którą daje Ewangelia.

05.grudzień 2016 - poniedziałek

Rz. 12:9-10 br 
Miłość powinna być szczera.
Wystrzegajcie się zła, zabiegajcie o dobro.
Miłujcie jedni drugich, bądźcie sobie życzliwi i jeden przed drugim okazujcie sobie nawzajem szacunek.

04.grudzień 2016 - niedziela

2 Ptr. 3:13-14 bpd 
Oczekujemy zaś — według obietnicy — nowych niebios i nowej ziemi, w których prawdziwie mieszka sprawiedliwość.
Dlatego, ukochani, oczekując tego postarajcie się, abyście byli znalezieni przez Niego w pokoju, niesplamieni i nienaganni.