19.sierpień 2014 - wtorek

BEZ NIEGO - NIC!
Jana 15:5 br 
Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.
Beze Mnie zaś nic nie możecie uczynić.

18.sierpień 2014 - poniedziałek

DWA RÓŻNE SMUTKI
2 Kor. 7:10 bp 
Smutek bowiem, znoszony po Bożemu, dokonuje zbawiennej zmiany usposobienia, czego się nigdy nie żałuje.
Natomiast światowy smutek powoduje śmierć.

17.sierpień 2014 - niedziela

JESTEŚMY JEGO ŚWIADKAMI
Jana 15:26-27 bw 
Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie; ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście.

16.sierpień 2014 - sobota

ZAANGAŻOWANI W SŁUŻBIE CHRYSTUSOWEJ
2 Kor. 5:20 bw
Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.

15.sierpień 2014 - piątek

TEN DZIEŃ PRZYBLIŻA SIĘ SZYBKIMI KROKAMI
1 Jana 3:2 br 
Najmilsi, już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie ujawniło się w pełni, kim będziemy.
Wiemy jednak, że kiedy się On ukaże, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go wtedy takim, jakim jest.

14.sierpień 2014 - czwartek

JESTEŚMY DZIEĆMI NAJWYŻSZEGO!
1 Jana 3:1 br 
Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec; dzięki temu zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
A jeżeli świat nas nie uznaje, to tylko dlatego, że nie zna on również i Ojca.

13.sierpień 2014 - środa

BÓG PRZYPATRUJE SIĘ NAM WSZYSTKIM
1 Ptr. 3:10-12 br 
Kto bowiem chce miłym uczynić swe życie i pragnie oglądać dni szczęśli-we, powinien powściągać swój język od złego i pamiętać, by jego usta nie służyły zdradzie.
Powinien odwrócić się od złego, a czynić dobrze; powinien szukać pokoju, chodząc jego drogami.
Oczy Pańskie bowiem zwró-cone są ku sprawiedliwym, a Jego uszy gotowe zawsze do wysłuchania ich próśb.
Na złoczyńców zaś spogląda Pan z gniewem.