18.kwiecień 2014 - piątek

JEZUS OCZYŚCIŁ NAS Z GRZECHU
Hbr. 1:3 br
Jest On odblaskiem chwały Boga samego i najdoskonalszym wyrazem tego, czym jest sam Bóg.
On to jedynie potęgą swego słowa podtrzymuje wszystko w istnieniu.
On również, dokonawszy dzieła oczyszczenia nas z grzechów, zasiadał na wysokościach niebieskich po prawicy Majestatu Bożego

17.kwiecień 2014 - czwartek

OBYŚMY NIE BYLI ZASKOCZENI!
1 Tes. 5:2-3 bp 
Sami nazbyt dobrze wiecie o tym, że dzień Pański nadejdzie tak jak złodziej w nocy.
Kiedy więc mówić będą: "Pokój i bezpieczeństwo", nagle spadnie na nich zagłada, jak bóle na rodzącą, i nie ujdą.

16.kwiecień 2014 - środa

OTO CZEGO BÓG NIENAWIDZI
Prz.Salom. 6:16-19 bp 
Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Jahwe, a siedem ma On w pogardzie: wyniosłe oczy, język kłamliwy, ręce, które niewinną krew rozlewają, serce, które knuje grzeszne zamierzenia, nogi, co spieszą, by popełnić zło, fałszywy świadek, który wypowiada kłamstwo, i ten, kto wznieca swary między braćmi.

15.kwiecień 2014 - wtorek

WAŻNE JEST "DZIŚ"
Mat 6:34 bw 
Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski.
Dosyć ma dzień swego utrapienia.

14.kwiecień 2014 - poniedziałek

ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH
1 Tes. 4:14 bp 
Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to musimy wierzyć, że Bóg przyprowadzi także zmarłych razem z Nim.

13.kwiecień 2014 - niedziela

"MUSISZ SIĘ NA NOWO NARODZIĆ"
Jana 3:5 br 
A Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, kto nie narodzi się ponownie z wody i z Ducha, nie będzie mógł wejść do królestwa Bożego.

12.kwiecień 2014 - sobota

ZBAWIENIE TYLKO W JEZUSIE
Dz.Ap 4:12 bp 
Nie ma bowiem poza Nim zbawienia, gdyż na świecie nie ma innego imienia danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni