14.styczeń 2017 - sobota

Ef. 4:5-6 bt 
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

13.styczeń 2017 - piątek

Mk 16:15-16 bp 
I powiedział im: - Idźcie na cały świat, głoście ewangelię całemu stworzeniu.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

12.styczeń 2017 - czwartek

Ps 127:1-2 bt 
Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.
Daremne to dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyleż daje On i we śnie tym, których miłuje.

11.styczeń 2017 - środa

J 3:5-6 bp 
Jezus odrzekł: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kto nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
Co rodzi się z ciała, jest ciałem, a co z Ducha, jest Duchem.

10.styczeń 2017 - wtorek

Jak. 1:17 br 
Wszelkie dobro, przez nas otrzymywane, każdy dar cenny pochodzą z góry od Ojca światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości.

09.styczeń 2017 - poniedziałek

1 Ptr. 2:22 bp 
On, "który nie dopuścił się grzechu, ani fałsz nie znalazł się w Jego ustach".

08.styczeń 2017 - niedziela

Jana 14:6 bp 
Mówi mu Jezus: Ja jestem drogą prawdziwą do życia.
Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie.