30.kwiecień 2016 - sobota

Ps. 19:2 bp 
Niebiosa głoszą chwałę Bożą, firmament świadczy o dziełach Jego rąk.

29.kwiecień 2016 - piątek

Mat 6:31-33 bw 
Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

28.kwiecień 2016 - czwartek

Ps 23 br 
Psalm Dawida Pan jest moim Pasterzem, nie zbraknie mi niczego.
Pozwala mi paść się na zielonych łąkach, nad wodę mnie sprowadzi, abym mógł odpocząć.
Pokrzepia moją duszę i wiedzie prostą drogą, bo wierny jest imieniu swojemu.
I choćbym musiał zstąpić w otchłań bez światła, nie zlęknę się niczego, bo Ty jesteś przy mnie.
Twój kij i laska pasterska są mi pokrzepieniem.
Stół dla mnie nakrywasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój napełniasz po brzegi.
Twoja dobroć i łaska pójdą przez me życie, a ja zamieszkam na długo w domu mego Pana.

27.kwiecień 2016 - środa

2 Kor. 3:18 bt 
My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

26.kwiecień 2016 - wtorek

2 Kor. 3:1-3 bp 
Czy ponownie zaczynamy sami siebie polecać? Albo czy potrzebujemy, jak inni, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem polecającym, napisanym w sercach naszych, a znanym i czytanym przez wszystkich ludzi.
Wiadomo, że jesteście listem Chrystusa napisanym przez naszą posługę.
Listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.

25.kwiecień 2016 - poniedziałek

Hbr. 2:1-3 bp 
Musimy zatem bardzo pilnie zważać na to, cośmy usłyszeli, żebyśmy nie minęli się z celem.
Jeśli bowiem słowo wypowiedziane przez aniołów okazało się tak prawomocne, że wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo zostało słusznie ukarane, to jakżeż my ocalejemy, jeśli nie zatroszczymy się o tak cenne zbawienie? Najpierw było ono ogłaszane przez Pana, następnie zostało nam przekazane jako pewne przez tych, którzy je słyszeli.

24.kwiecień 2016 - niedziela

Gal 6:1 br 
Bracia, gdy przydarzy się komuś jakiś upadek, to wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha [Świętego], w duchu łagodności zechciejcie sprowadzić takiego na właściwą drogę.
Niech każdy jednak uważa, żeby i sam nie uległ pokusie.