13.luty 2016 - sobota

Ps.18,30-32 BP

„Dzięki Tobie przebijam się przez szeregi, z pomocą Boga mojego zdobywam mury. Drogi Boże są doskonałe, słowo Jahwe ma próbę ogniową; puklerzem jest On dla wszystkich, którzy u Niego szukają schronienia. Bo któż jest Bogiem oprócz Jahwe i kto opoką, jeśli nie nasz Bóg?”

12.luty 2016 - piątek

Mk.9,41 BP

„Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.”

11.luty 2016 - czwartek

Iz.57,15 BP

„Bo tak mówi [Bóg] Wysoki i Wzniosły, którego Tron jest wieczny, a Imię święte: - Na wysokościach i w świątnicy przebywam, lecz jestem i przy zgnębionym, poniżonym na duchu, aby ożywić ducha poniżonych i by ożywić serca pognębionych.” 

10.luty 2016 - środa

1Tym.2,5.6 BP

„Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek - Chrystus Jezus. Dał On siebie samego na okup za wszystkich. Oto świadectwo dla tych właśnie czasów;”

09.luty 2016 - wtorek

Gal.6,4 BW

„Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.”

08.luty 2016 - poniedziałek

Ps.37,23-25 BP

„Jahwe kieruje krokami człowieka, którego droga jest Mu miła; a jeśli potknie się [ów człowiek], nie upadnie, bo Jahwe podtrzyma jego rękę. Młody byłem i otom się zestarzał, a nigdy nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani też dzieci jego żebrzących o chleb.”

07.luty 2016 - niedziela

Ezdr.9,10.15 BW

„Lecz co mamy teraz rzec, Boże nasz, skoro znowu przekroczyliśmy twoje przykazania, Panie! Boże Izraela! - Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj. Oto stoimy przed twoim obliczem splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed twoim obliczem.”