23.lipiec 2016 - sobota

Hbr 13:5 br 
Nie dajcie się ponosić żądzy pieniądza. 
Poprzestawajcie na tym, co posiadacie, gdyż Bóg oświadczył: Nie opuszczę cię i nie pozostawię [bez opieki].

22.lipiec 2016 - piątek

Ef 2:10 br 
Jesteśmy bowiem dziełem Bożym; to Bóg w Chrystusie Jezusie stworzył nas, byśmy pełnili dobre uczynki, przygotowane zresztą u Boga od dawna do spełniania przez nas.

21.lipiec 2016 - czwartek

Ef 2:8-9 bt 
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

20.lipiec 2016 - środa

1 Kor. 15:54-56 bpd 
Gdy zaś to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy stanie się Słowo, które zostało napisane: [Połknięta jest śmierć w zwycięstwie!]
[Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twoje żądło?]
A żądłem śmierci jest grzech, mocą zaś grzechu Prawo;

19.lipiec 2016 - wtorek

Rz. 8:28 bw 
A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

18.lipiec 2016 - poniedziałek

Ps. 23:4 bt 
Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska dodają mi otuchy.

17.lipiec 2016 - niedziela

WARTOŚĆ "WEWNĘTRZNEGO CZŁOWIEKA"
2 Kor. 4:16 bp 
Dlatego nie zniechęcamy się. 
Chociaż nasze doczesne ludzkie ciało ulega zniszczeniu, to jednak życie wewnętrzne odnawia się z dnia na dzień.