01.wrzesień 2014 - poniedziałek

DAJMY INNYM TO, CO WZIĘLIŚMY OD BOGA
2 Kor. 1:3-4 bp 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy.
Ten, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy wzmocnieni pociechą doznaną od Boga, mogli pocieszać tych, którzy znaleźli się w jakimkolwiek utrapieniu.

31.sierpień 2014 - niedziela

CZY PAN BÓG MOŻE POLEGAĆ TAKŻE NA MNIE?
2 Kor.Co 7:16 br 
Cieszę się, że we wszystkim mogę wam ufać.

30.sierpień 2014 - sobota

JAK REAGUJESZ W TAKICH SYTUACJACH?
Rz 12:12 bp 
Cieszcie się nadzieją.
W prześladowaniu bądźcie wytrwali.
Trwajcie w modlitwie.

29.sierpień 2014 - piątek

WAŻNA UMIEJĘTNOŚĆ
Ps. 90:12 bp 
Naucz nas tak liczyć nasze dni, abyśmy zdobyli mądrość serca.

28.sierpień 2014 - czwartek

UBODZY BOGACZE
2 Kor. 6:10 bp 
wyglądamy na smutnych, a zawsze jesteśmy radośni, na ubogich, a wielu wzbogacamy, na tych, którzy niczego nie mają, a posiadamy wszystko.

27.sierpień 2014 - środa

CZY CHĘTNIE CIERPIĘ DLA JEZUSA?
1 Piotra 4:14 br 
Błogosławieni jesteście, gdy złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem spoczywa na nas Duch chwały [to jest] Duch Boży.

26.sierpień 2014 - wtorek

ZACHĘCENI PRZYKŁADEM PROROKÓW
Jak. 5:10-11 br 
Za przykład wytrwałości i cierpliwości, bracia, niech wam służą prorocy, którzy przemawiali w imię Pańskie.
Błogosławimy tych, którzy wytrwali.
Słyszeliście zapewne o wytrwałości Hioba, wiecie też, jaką na koniec zgotował mu Pan za to nagrodę.
Pan jest bowiem pełen litości i miłosierdzia.