20.grudzień 2014 - sobota

LUDZKA I BOSKA KONCEPCJA WIELKOŚCI
Łk. 9:46-48 bp 
Zastanawiali się nad tym, kto też z nich jest największy.
A Jezus, który wiedział, nad czym się zastanawiają, wziął dziecko, postawił je przy sobie i powiedział im: Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Albowiem ten, kto spośród was wszystkich jest najmniejszy - jest największy!

19 grudzień 2014 - piątek

TO BÓG UCZYNIŁ PIERWSZY KROK!
Rz 5:10 br 
Jeżeli bowiem zostaliśmy pojednani z Bogiem dzięki śmierci Jego Syna wtedy, kiedyśmy jeszcze byli [Jego] nieprzyjaciółmi, to tym bardziej teraz, kiedy to już jesteśmy z Nim pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie.

18.grudzień 2014 - czwartek

NAŚLADOWAĆ PANA JEZUSA W SAMOZAPARCIU!
Łk. 9:23 bt 
Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

17.grudzień 2014 - środa

BŁOGOSŁAWIONE POZNANIE
Jana 17:3 bp 
A to jest życie wieczne: poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

16.grudzień 2014 - wtorek

CUDOWNA RZECZYWISTOŚĆ
J 14:23 bp 
A Jezus mu odpowiedział: Jeśli kto Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojej nauki.
A mój Ojciec umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy mieszkać u niego.

15.grudzień 2014 - poniedziałek

WPŁYW I POTĘGA DOBREGO ŚWIADECTWA!
1 Ptr. 3:1-2 bp 
Podobnie żony bądźcie posłuszne swoim mężom, aby nawet ci z nich, którzy nie słuchają słowa [ewangelii], dzięki sposobowi życia swoich żon zostali pozyskani [dla wiary], [nawet] bez słowa, widząc nienaganny i pełen bojaźni [Bożej] sposób waszego życia.

14.grudzień 2014 - niedziela

JEDNYM RADOŚĆ, INNYM SMUTEK
2 Tes. 1:7-8 br 
Wam zaś cierpiącym obecnie ucisk - i nam również - ześle ulgę, gdy Pan Jezus objawi się na niebie, w ogniu płomienistym z aniołami w całej swej potędze, by wymierzyć karę tym, którzy nie uznają Boga i nie słuchają Ewangelii Pana naszego Jezusa.