28.listopad 2015 - sobota

Mat 12:8 bp 
Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

27.listopad 2015 - piątek

Obj. 14:7 bw 
Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

26.listopad 2015 - czwartek

Łk. 4:41 bp 
Z wielu też wychodziły czarty, krzycząc: Ty jesteś Syn Boży.
On zaś surowo zabraniał im to mówić, bo wiedziały, że jest Mesjaszem.

25.listopad 2015 - środa

DzAp. 17:11 pau 
Tamtejsi Żydzi byli bardziej otwarci niż Tesaloniczanie.
Bardzo życzliwie przyjęli słowo Boże i szukali dla niego potwierdzenia w Pismach, które codziennie rozważali.

24.listopad 2015 - wtorek


Ps. 103:1-2 bt2 
Błogosław, duszo moja, Jahwe, i całe moje wnętrze - święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Jahwe, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

23.listopad 2015 - poniedziałek

Hbr. 2:17 br 
Dlatego właśnie musiał się upodobnić całkowicie do braci; inaczej nie mógłby być miłosiernym i wiernym wobec Boga arcykapłanem, który dokonuje dzieła przebłagania za grzechy całego ludu.

22.listopad 2015 - niedziela


Obj. 15:4 nbg-pl 
Któż by się nie bał, Panie, oraz nie wyniósł Twojego Imienia? Jako że jesteś Jedyny Święty.
Przyjdą i będą się kłaniać przed Tobą wszystkie ludy, ponieważ zostały ukazane Twe wyroki.