29 kwiecień 2017 - sobota

Mat 6:31-33 bw 
Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

28 kwiecień 2017 - piątek

Ps 23 br 
Psalm Dawida Pan jest moim Pasterzem, nie zbraknie mi niczego.
Pozwala mi paść się na zielonych łąkach, nad wodę mnie sprowadzi, abym mógł odpocząć.
Pokrzepia moją duszę i wiedzie prostą drogą, bo wierny jest imieniu swojemu.
I choćbym musiał zstąpić w otchłań bez światła, nie zlęknę się niczego, bo Ty jesteś przy mnie.
Twój kij i laska pasterska są mi pokrzepieniem.
Stół dla mnie nakrywasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój napełniasz po brzegi.
Twoja dobroć i łaska pójdą przez me życie, a ja zamieszkam na długo w domu mego Pana.

27 kwiecień 2017 - czwartek

2 Kor. 3:18 bt 
My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

26 kwiecień 2017 - środa

Mat 26:41 bp
Czuwajcie i módlcie się,

abyście nie ulegli pokusie.
Duch wprawdzie jest ochoczy,

ale ciało słabe.

25 kwiecień 2017 - wtorek

2 Kor. 5:14-15 bp
Przynagla nas bowiem miłość Chrystusa.
Doszliśmy do przekonania,

że jeżeli jeden umarł za wszystkich,
to wszyscy umarli.
A za wszystkich umarł Chrystus po to,

aby ci, którzy żyją,
już więcej nie żyli dla siebie,
lecz dla Tego,
który za nich umarł i zmartwychwstał. 

24 kwiecień 2017 - poniedziałek

Mat 6:8 bp 
Nie upodabniajcie się do nich! Bo wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie.

23 kwiecień 2017 - niedziela

2 Tm 4:7-8 bp
Stoczyłem piękną walkę,

bieg ukończyłem,
wiary dochowałem.
Teraz już czeka mnie wieniec sprawiedliwości.
W owym Dniu poda mi go Pan,

sprawiedliwy Sędzia,
a poda nie tylko mnie,
ale wszystkim,
którzy umiłowali Jego przyjście.