22.wrzesień 2014 - poniedziałek

SZCZEGÓLNE LISTY...
2 Kor. 3:1-3 bp 
Czy ponownie zaczynamy sami siebie polecać? Albo czy potrzebujemy, jak inni, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem polecającym, napisanym w sercach naszych, a znanym i czytanym przez wszystkich ludzi.
Wiadomo, że jesteście listem Chrystusa napisanym przez naszą posługę.
Listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.

21.wrzesień 2014 - niedziela

JEDNOŚĆ I RADOŚĆ DZIECI BOŻYCH
DzAp. 4:32 br 
A wszystkich wierzących ożywiał jeden duch i te same uczucia.
Nikt nie uważał za swoje tego, co posiadał; wszystko było wspólne.

20.wrzesień 2014 - sobota

MIMO TRUDNOŚCI - UFNOŚĆ
Jana 16:33 br 
Powiedziałem wam to, żebyście we Mnie szukali ukojenia.
Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, lecz nie traćcie ducha, gdyż Ja zwyciężyłem świat.

19 wrzesień 2014 - piątek

DARY SERCA
2 Kor. 9:6-7 bp 
Pamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten będzie zbierał skąpe plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze bogate plony.
Każdy niech tak postąpi, jak postanowił, nie z żalem lub z konieczności, ponieważ "chętnego dawcę Bóg" miłuje.

18.wrzesień 2014 - czwartek

ZAANGAŻOWANI W SŁUŻBĘ BOŻĄ
Rz 12:8 br 
Podobnie też niech umacnia innych ten, kto z łaski Bożej potrafi podnosić innych na duchu.
Ten, kto dzieli się z innymi tym, co posiada, niech czyni to szczerym sercem, a temu, kto wydaje rozkazy, niech towarzyszy przy tym troska o dobro podwładnych; ten, kto okazuje innym miłosierdzie, niech czyni to radośnie.

17.wrzesień 2014 - środa

POWIERZ SWOJE PROBLEMY BOGU
Flp. 4:6-7 br 
O nic nie bądźcie zbyt zatroskani, lecz każdą sprawę przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne, i dziękując [za to, co otrzymacie].
A pokój Boży, który przewyższa wszystko, co człowiek może zrozumieć, będzie strzegł waszych myśli i serc w ich zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.

16.wrzesień 2014 - wtorek

SPOJRZENIE NA ŻYCIOWE PRZYPADKI
Przyp.Salom. 15:15-16 br 
Człowiek udręczony ciężkie dni przeżywa, spokojny na duchu jest zawsze radosny.
Lepiej mieć niewiele, lecz w bojaźni Bożej, niż wielkie bogactwa i niepokój w duszy.