02.lipiec 2016 - sobota

1 Kor. 3:11-14 bp 
Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus.
Czy ktoś buduje na tym fundamencie złotem, srebrem czy drogimi kamieniami, czy też drzewem, sianem lub słomą,
okaże się w dzień sądu, który ujawni dzieło każdego. Objawi się on w ogniu, a ogień ten wypróbuje, jakie jest dzieło każdego.
Jeżeli czyjeś dzieło ostoi się, to budowniczy otrzyma nagrodę.

01.lipiec 2016 - piątek

Rz 8:1 bp 
Żadne więc potępienie nie grozi tym, którzy stanowią jedność z Chrystusem Jezusem.

30.czerwiec 2016 - czwartek

Rz. 3:21-22 bp 
Teraz zaś poza Prawem objawiła się sprawiedliwość Boga, o której świadectwo dają Prawo i Prorocy.
A sprawiedliwość Boża spełnia się we wszystkich wierzących dzięki przyjęciu wiary w Jezusa Chrystusa. Nie ma bowiem różnicy:

29.czerwiec 2016 - środa

Rz 6:23 bt 
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, 
a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

28.czerwiec 2016 - wtorek

Ef 2:8 bt 
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:

27.czerwiec 2016 - poniedziałek

Mt 7:22-23 bp 
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy? I w Twoim imieniu nie wyrzucaliśmy czartów? I w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów?
Wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie, zło czyniący!

26.czerwiec 2016 - niedziela

Mt 7:21 bw 
Nie każdy, kto do mnie mówi:
Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; 
lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.